Tuesday, February 16

नव्या शाहिरास ..


शब्दांना चढू दे धार - थांब - बोलू नको
शस्त्रांचे पडू दे वार - बोल - थांबू नको !!

धर्मांचे अफिमी रान - पूर्ण - जाणून घे
सर्पांनी भरू दे वाट - चाल - टाळू नको !!

कष्टांची धरी जो कास - फास - त्याला इथे
रक्ताचा करी तो  घाम - त्यास - कापू नको !!

शिष्टाई कराया धूर्त - फार - येतील रे
तर्कांच्या शब्द भ्रमात - मार्ग - शोधू नको !!

युगांची जरी का वाट - तीव्र - काळोख हा !
दिव्याने जळू दे दीप - माळ - तोडू नको !!

विचारी कुणी भेटेल - आज - कोणी कुठे
सुरांना मिळू दे सूर - साथ - सोडू नको !!

No comments: