Sunday, January 10

जिथे तेथे

माणसे माणसे जिथे तेथे
सारखी सारखी जिथे तेथे

कोणही वेगळा कसा नाही ?
आरसे आरसे जिथे तेथे

हाय आले बघा पुन्हा आले
गारदी गारदी जिथे तेथे

धर्म स्वार्थातले अनाचारी
माजले माजले जिथे तेथे

चेहऱ्यांआड द्वेष साऱ्यांच्या
भुंकती भुंकती जिथे तेथे

मान द्यावा कुठे कुठे आता?
देवळे देवळे जिथे तेथे

माणसांच्या मनातले काही
रानटी रानटी जिथे तेथे

दूर जाणे नशीब का मानू?
अंतरे अंतरे जिथे तेथे

रानवाटांवरी निभायाचे
पारधी पारधी जिथे तेथे

ह्याच माझ्या तुझ्या खुणा काही
जागती जागती जिथे तेथे

आज मी शोधतो तुझे गाणे
सारखे सारखे जिथे तेथे

मीच श्वासांत पेरतो आहे
चांदणे चांदणे जिथे तेथे

No comments: