Friday, August 7

सामने


आपल्याकडचे कुठल्याही प्रकारचे
काळे किंवा  रंगीत चष्मे
फेकून देण्याची वेळ आलीच !

खरा उजेड किंवा खरा काळोख
कळण्यासाठी डोळे टक्क उघडे
आणि अनावृत्तच असावे लागणार आहेत
खरा सूर्य झाकून काळरात्रीचा
किंवा
खोटे पण प्रखर दिवे लावून सूर्याचा
आभास निर्माण करणाऱ्या धूर्तांची
एक टोळी अगदी अलिकडेच
गांवात आली आहे !
आपल्या या चष्मायुक्त दृष्टीवर
पोसली जात पुष्ट झालेली एक टोळी !

ही टोळी प्रथम खेळ खेळते
खेळात गांववाले
सामील करून घेत राहाते
टोळीकडे आहेत
दोन बाजू तयार करणारे खेळ
कुणीतरी कुणाच्यातरी विरूध्द
खेळात उभं ठाकतं !
निश्चित जय - पराजयासाठी
खेळू लागलं की जास्त मजा येते
आता सतत
एकच कुणी जिंकतंय
आणि
एक कुणी हरतंय
आता नेहेमी या गांवात !

टोळीने ठरवलेलंच आहे की
या गांवात यापुढे
आता असेच खेळ खेळले
जाणार आहेत

गांववाल्यांनाही आता फक्त
असेच खेळ आवडू लागले आहेत
किंवा
लागणार आहेत
सर्वांना मजा येईल असे खेळ
कंटाळवाणे वाटू लागले आहेत

यांच्या आगमनापूर्वी
इथे निखळ खेळ असत
आता असतील
फक्त सामने !
जिंकण्या हरण्याचे
नवे नवे खेळ !!

तर
आपल्याच इतिहासाने
आपल्याच डोळ्यांवर चढवलेले
काळे किंवा रंगीत चष्मे
फेकायला हवे
नाहीतर होत राहातील
भास ऐतिहासिक भव्यतेचे
जिंकण्याहरण्याच्या या धूर्त
खेळांमधे
च् च् च्
...
माफ करा
...
सामन्यांमधे !!

No comments: