Sunday, December 6

एक हिवाळा !

एक पहाट ..
एक थंडी ..
एक दाट थर धुक्याचा ...
एक थेम्ब दंवाचा ...
एक सूर्य कुडकुडत झुरमुरत हातपाय पसरू पाहणारा ...
एक हिवाळा !

तुझ्या आठवणी मात्र लक्ष-लक्ष ..
पानगळीत विखुरलेल्या !!

1 comment:

Swapnali said...

Khoop divsanni tujha blog pahila... masta template ahe.. kavita pan chaan ahet.