Saturday, November 28

कविता

कविता
यमक साधलं जातं 
ती केलेली कविता असते ...
नि नादमाधुर्याच्या वाटेने चालते,
ती असते 
येऊन प्रकट झालेली कविता !

अर्थ, वृत्त, ताल, मात्रा .... 
बद्धता कशाशीच नसते ...
असतं फक्त 
स्वातंत्र्य शब्दांना
कल्पनांचे खेळ पूर्ण करण्याचं ! 

या डावात रमतात काही शब्द ...
काही मात्र दमतात !
निघून जातात मग ..
वाट पहातात ... 
आणखी एखादा  रमणीय खेळ सुरू व्हायची
प्रकट होत असलेल्या एखाद्या कवितेच्या 
कल्पनेचा हात मिळायची !No comments: