Monday, September 28

किंमत

आज एक विचार आला मनात ...
एक माणूस सिग्नलवर पादचारी लोकांना हिरवा सिग्नल असताना रस्ता क्रॉस करत असेल आणि त्याला ठोकर बसते एका गाडीची ... जी एक धनाढ्य, वजनदार माणूस चालवतो आहे ...
पादचारी मरण पावतो ..
या मृत माणसाची किंमत काय ?

1 comment:

rajendra chavan said...

sufferings in life are incalculable ,for sure!