Friday, July 3

अखेर ...

अखेर आला कृष्णाच्या मुरलीचा सांगावा
अखेर आली पश्चिम-गंधित शीतल मंद हवा !


अखेर दाटी-वाटीने जमले हे मेघ किती ..
आर्द्र क्षणानी अखेर भिजली रणरणती माती !


दान भुईवर अखेर सरसर सरसर धावून आले
मनामधे आनंदाचे मग भरभर भरते आले


बघत राहिलो सरी-वर-सरी येऊन-जाऊन
'पहिले भिजणे' अखेर माझे गेले राहून !

2 comments:

अमोल said...

va va surekh!

Meenal said...

chhan..
krishnachya muralicha sangawa adhik aawadala.