Saturday, December 3

नवा ईसीजी


काळजाचे ठोके
चुकत चुकत
नवा ईसीजी तयार झालाय
एक
अतिसंवेदनशील
सतत हलता
तीक्ष्ण
आणि
जोरात ओढलेल्या रेघांचा
ईसीजी !
तो रेकॉर्ड करता येत नाही
कारण साध्यासुध्या ईसीजीमशीनला
इतक्या जोरात सुई त्यावर फिरलेली
सहन नाही होणार
शिवाय या ईसीजीची रेघही
सतत कंपायमान
भूकंप नोंदणाऱ्या रेषेसारखी ..
ईसीजीचा कागद होऊन जाईल
अगदी चोळामोळा !
शब्दांचे कावे, योजनांमधले बारकावे
राजकीय ताल, कौटुंबिक ताण
धर्माचं स्थान, जातीचं भान
आपली ढळती पत, ज्याचं त्याचं मत
मेसेजचं व्हायब्रेशन, डेबिटचं नोटिफिकेशन
ब्लडचं प्रेशर, कोणाचं फ्रेंडली जेश्चर
ट्रॅफिक जॅम, फोनची रॅम
जिथेतिथे रांग, यशाची सारखीच टांग
दुकानांची झगमग, दुपारची वाढती भकभक
कर्जाचे डोंगर, खर्चांचे लोंगर
लिपिड प्रोफाइल, लाईफस्टाइल

टीव्हीवर दिसणारी कचकडी नृत्यं
ओळखीतल्या लोकांची आगळीवेगळी कृत्यं
सुमार गोष्टींचा गवगवा
फुफुसातली हवाबिवा

सगळंच जातंय नोंदवलं
रेकॉर्ड न होऊ शकणाऱ्या
या ईसीजीमध्ये
हृदय कसंबसं का होईना
चालत राहिलंय
याचं बरं वाटत राहील
पण
काहीतरी फाटत राहील
आतमध्ये
खोलखोल
सतत
कुठेही रेकॉर्ड न होता !

No comments: