Saturday, May 16

आजकालचं लाइफ !

आजकालचं लाइफ !
 
हसायचे
हसायचे ...
जिथे-तिथे
हसायचे !
देखणे दिसायचे !
 
मनातल्या
मनातुनि
छुपे-छुपे
रडायचे !
देखणे दिसायचे !
 
म्हणायला
म्हणायचे
बरे - बरे
म्हणायचे !
देखणे दिसायचे !
 
जगायचे
तगायचे
कसे बसे
जगायचे !
देखणे दिसायचे !

No comments: