Sunday, May 10

मराठीत ब्लॉग

मराठीत ब्लॉग लिहिण्याची ही सुरूवात आहे ...
इतके दिवस ट्रांस्लिटरेशन माझ्याही ब्लॉगवर होतय याची मी दखलच घेत नव्हतो ...
आता मराठीत अधिक चांगला लिहिन ....

No comments: