Wednesday, July 30

Sahasrachandradarshan .... Ek !


Mee natyakshetraat geli anek varsha vegvegla kaam kartoy .. mhanje .. Lights, Music, Lekhan … vividh! Pan Digdarshan karaawa asa mala agadi alikade waatu laagala. Aani te hi mee karaayla ghetalyawar pahile ek don anubhav jara khattu karnaarech tharale .. tarihi mnaat jee ichchhaa tag dharun rahili hoti tee punha doka war kaadhu laagalee aani Sahasrachandradarshan cha janma jhaala !

Majhya ya prawaasaat haataat haat ghaalunach Sahasra.. chya Lekhanacha prawaasahi aahech !

Majhya eke natewaaikaanchya shashthyabdinimitta mee ekhad-don gaanee gaaychi asa tharala hota ni mee ti gaayla tya hallwar gelo hoto .. arthaat samarambh, tyaatla te utsavi waatawaran he hi aalach .. Tithe matra ek vichitra goshta ghadlee .. Mee gaayla ubha rahilo aani tevhaach nemka tya utsavmurteenna 'food poisoning' mule jabar ultya suru jhaalya hotya tyatun tyaanna glaanee yeu laagli. Pan ha samarambh pardeshatun aalelya aankhi eka naatewaaekaachya pudhakaarane chaalalela aslyane nakki konaachya aanandakade paahaycha ni gaaycha ki thaambaycha ase vishay tithe charchela aale .. mhanje mala gaava asa waatenasa jhaala .. pan tyamulech ya charcha suru jhaalya .. ni ha vishay majhya dokyaat suru jhaala ....

Pudhe ekda TU natakachya prayogachya velee mee eka kavitet nehemi karto tasa Chandracha drushya ubha kela aani tya Chandra khaali .. tee kavita chaalu astaana .. ek aajee aani naat gappa kartaana disu laaglee .. agadee kshanbhar .. halu halu kevhataree tya aajeechi sarva katha aakaaraala aale aani Sahasra chee Mool katha tayaar jhaalee ..
Mala Mulaat suchlelya natakaat aajjee la Sahasrachandradarshanachya aadhee chaar diwas ‘paraplegia’ jhaala aahe asa suchla hota .. Aani pahilya ankachya shewatee Sahasrachandradarshanachya agadi ain mokyawar tee marte asa .. Meet e lihila hi aani Mohit Takalkar la waachun daakhawala …. To kaahi phaarasa prabhavit vagaire waatla naahee .. mage k varsha te magech padun rahila .. mag ekda dheer ekwatun meet e Chetan Datar la waachayla dila .. tyaane nuktaach “Waada” kela hota .. aani Mohit mala mhanala hota ki he “waaDa” sarkha waatatay .. tyamule mala paahyacha hota ki kaay nakki tasa kinwa tashya lines war jaatay .. Pan Chetan chee reaction utsaahawardhak hoti .. tyaane mala tyaatale kaahi mudde neet sangitlyane mala ek disha milaalee aani aata je natak saadar hote aahe tyaala aakaar milaala … tyaane dilelya dsihewar chaalataana .. mhanje tyachya shabdaant “changla characterization jhaalelya majhya characters sobat jaast vel kaadhtaana …” he natak aakaar ghet gela … Kharee haadamaaunsaachee tee maansa milawana he mukkhya kaam hota aani te baryaach aunshee saphal jhaala ..
Sahasra…chya tya kachchya aarakhadyawarach mee tyaachya taalmi suru kelya … Kalaakaaraanna samjaawala ki aapan mala maahit asleli kaahee maansa shodhaayla eka andharya guhet nighalo aahot .. mee tumhala ekeka maansaach vsihleshan det jaain .. saglyaanna aapla aapla maanus milaala ki aapan naatak suru karuya …. (kramshahaa …)

2 comments:

The Wanderer said...

Me first ! :)

Nice post. Detailed. Keep posting regularly.

BTW, please put up a good photograph of yours !

prasi said...

Evadhya Takadine samrthamane.. Kokan dolya samor ubha karnara Sahasstra.. sarkha dusara koni karnaar nahi..Great!!