Thursday, September 2

जादूगार

नाही हरवत कोणीही
आपल्या स्वतःच्याच सावलीत ..
नाही जात हृदयच 
स्वतःनेच उसळवलेल्या रक्तामधे वाहून ..

जीवनाला नसते प्रतीक्षा 
दुसर्‍या कोणत्याही 
जादुगाराची ..
कारण जीवनच आहे एक जादूचा पेटारा !

जीवनाची जादूची कांडी 
फिरतच असते ..

काळजात जमा होत जाणारं
भुरकट राखाडी रसायन
हिरवंशार बनवून
पांचूसारखं चमकत ठेवणारी ही जादू 
निसर्ग चैत्राला जसा चेतवतो
तशीच नित्य चेतवावी लागते !

मूळ कविता : रविंद्रनाथ टागोर
मी केलेला हा मराठी मुक्त अनुवाद चैत्र नाटकासाठी. 

No comments: